Välkommen till Tärningen Avgörs tillfälliga hemsida!

Varför en tillfällig hemsida?
Styrelsen har beslutat att ta steget att administrera medlemsregistret via Sveroks e-Bas system då vårt eget system hade för stora brister.

När det gäller datasystemet för våra aktiviteter har det också kasserats och kommer inte att ersättas av något annat. Från och med nu är det papper och penna som gäller.

Slutligen, forumet. Det är bra så det ska vi behålla efter att vi tömt det och gjort det öppet för alla.

Via mailingslistan till alla våra medlemmar kommer en notering om dels denna tillfälliga (kan dock ta flera veckor) försämring och så småningom ett besked om att den nya hemsidan är klar.

Du som vill bli medlem i Tärningen Avgör ombeds att följa nedanstående länk


(copy and paste) till e-Bas och följa instruktionerna (fyll i dina uppgifter och betala medlemsavgiften, 100 kr).
Får du inget annat besked kommer du att upptäcka att du blivit medlem när du börjar få mail från föreningen. ;)

https://ebas.sverok.se/signups/index/5270

När du påbörjat registreringen uppmanas du å det kraftigaste att verkligen avsluta den genom att betala in medlemsavgiften! Jag kommer att radera alla som inte betalat från e-bas en gång per månad! Du som har registrerat dig på e-Bas men inte betalat inom ett par veckor kan alltså kallt räkna med att vara raderad från e-Bas. Då får du börja om från början igen med en ny registrering. Undvik detta genom att betala in medlemsavgiften direkt du registrerat dig!